Category Archives: Uncategorized

P och NP nästan utan datorsvammel

1928 ställde matematikern David Hilbert sitt Entscheidungs­problem. Frågan var: finns det en algoritm – alltså en ändlig, fast uppställning deterministiska beräkningssteg – som, givet ett formellt språk och ett valfritt matematiskt påstående på det språket, kan avgöra om påståendet är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment